Healingsmassør Hanne Dahlbom
Nyhed - Lokaleudleje

Jeg har fået ny hjemmesideOm mig selv
Jeg har gennemført Kususcenter  Kildens 3-årige uddannelse som healingsmassør og samtaleterapeut  med specialerne Coaching, NLP & Terapeutisk Yoga, Chakrahealing & drømme samt Avancerede polaritets-teknikker.
Forløbet giver et dybtgående kendskab til healingsmassage, healing, samtaleterapi, anatomi, fysiologi og psykologi.

Varighed: 1.140 timer

Uddannelsen kvalificerer til at arbejde med healingsmassage og samtaleterapi på professionelt niveau, såvel i individuel behandling som i undervisning.

I 2007/2008 har jeg været 8 måneder i Hong Kong, hvor jeg har taget kurser i Hotstone Massage, Reflexology og Indisk Hovedmassage hos Valerie Demery - Natural Therapy Training.

I 2009 har jeg taget modul 1-3 i kranio sakral terapi hos Stanley Rosenberg. Denne "uddannelse" bruger jeg som et ekstra parameter i min healingsmassage.

Desuden er jeg Reikimester fra 9-stjernen på Møn

Jeg er medlem af Foreningen af Healingsterapeuter.

Som healingsmassør og samtaleterapeut er jeg Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Tidsbestilling:                 Tlf. 40 41 32 75
                                     Email: Hanne_Dahlbom@yahoo.dk

Behandlingsadresser:   
Elledevej 123, 4400 Kalundborg

                                                                                                                        
                                                              
                                                                  
                                                            
 
English

About myself

 I've completed Training Center “ Kilden” 3-year training as a healing massage therapist and physiology therapist with specialties

 Chakra Healing & dreams and Advanced polarity techniques.

The education provides an in-depth knowledge of healing massage, healing, physiology therapy, anatomy, physiology and psychology.

Duration: 1000 hours training qualified to work with healing massage and physiology therapy on a professional level, both in individual treatment, as in teaching.

In 2007/2008, I was 8 months in Hong Kong, where I took courses in Hotstone Massage, Reflexology and Indian head massage with Valerie Demery - Natural Therapy Training.

Furthermore, I am Reikimaster from 9-star on Moen, Denmark.

I am a member of Association of Healing Therapists in Denmark.

As a healing masseuse I am Registered Alternative Therapist (RAB) which is an approval from the National Board of Health in Denmark.